SÚ PRE TEBA

NEZMEŠKAJ

SVOJE ZÁZRAKY

Žijeme v dobe, v ktorej sa bez zázrakov nedá žiť šťastný život. Cesta k týmto zázrakom vedie k osobe Ježiša Krista. Každý, kto zavolá na Jeho meno a poprosí Ho o pomoc, zažije Jeho zázraky. VYSKÚŠAJ TO!  


VŠETKO ZAČÍNA S VIEROU V SRDCI

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený - zažiješ prvý zázrak.

Rim. 10,9


ČO POTREBUJEŠ?
VŠETKO JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ

Ježiš povedal: urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol nebeský Otec oslávený v Synovi.